Contoh Soal Pilihan Ganda PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban

Contoh Soal Pilihan Ganda PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban. Contoh soal pilihan ganda PKn kelas 11 lenkap dengan jawaban tentang materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.
contoh soal pilihan ganda pkn kelas xi kurikulum 2013
Contoh soal pilihan ganda pkn kelas xi kurikulum 2013. Pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia ini terdapat pada mata pelajaran PKn kelas 11 kurikulum 2013 yang mana kami akan bagikan contoh soal pilihan ganda kurikulum 2013.

Contoh soal PKn kelas 11 pilihan ganda di bawah ini kami berikan lengkap dengan pembahasan. Langsung saja berikut contoh soal pilihan ganda PKn kelas XI kurikulum 2013 tentang materi "Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia"

41. Pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh negara disebut norma ….
a. agama
b. kesopanan
c. kesusilaan
d. hukum
e. kebiasaan
Jawaban: d. hukum

Pembahasan:
Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh negara. Sanksi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang memiliki kedaulatan, yaitu negara.

42. Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya disebut hukum ….
a. tata negara
b. tata usaha
c. internasional
d. pidana
e. perdata
Jawaban: a. tata negara

Pembahasan:
Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antara negara (pemerintah) dengan bagian-bagian negara.

43. Berikut termasuk kasus yang menunjukan bahwa hukum bersifat memaksa, yaitu ….
a. seorang anak yang tetap di hukum meskipun orang yang dirugikan tidak menuntut
b. pengaduan hukum di pengadilan
c. penyelesaian hukum dengan asas kekeluargaan
d. pelaporan tindakan pencurian pada pihak yang berwajib
e. pengaduan tindakan pencemaran nama baik ke pengadilan
Jawaban: a. seorang anak yang tetap di hukum meskipun orang yang dirugikan tidak menuntut

Pembahasan:
Hukum bersifat memaksa artinya hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Dengan demikian, jika ada seseorang yang telah terbukti melanggar hukum maka ia wajib mendapatkan sanksi sesuai dengan pebuatan yang telah dilakukannya.

44. Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih disebut hukum ….
a. objektif
b. subjektif
c. privat
d. perorangan
e. public
Jawaban: b. subjektif

Pembahasan:
Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak.

45. Berikut yang bukan termasuk hukum privat, yaitu hukum ….
a. perseorangan
b. waris
c. harta kekayaan
d. dagang
e. tata negara
Jawaban: e. tata negara

Pembahasan:
Hukum privat terdiri dari hukum perorangan, keluarga, harta kekayaan, hukum waris, dan hukum dagang.

46. Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang yang dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa disebut ….
a. konvensi
b. doktrin
c. traktat
d. adat
e. yurisprudensi
Jawaban: e. yurisprudensi

Pembahasan:
Yurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.

47. Berikut asas formal pembentukan peraturan perundangan, kecuali ….
a. keterbukaan
b. kejelasan tujuan
c. pengayoman
d. kejelasan rumusan
e. dapat dilaksanakan
Jawaban: c. pengayoman

Pembahasan:
berikut asas formal pembentukan peraturan perundangan:
1. kejelasan tujuan
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. dapat dilaksanakan
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. kejelasan rumusan
7. keterbukaan

48. Patokan bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat dinamakan …..
a. nilai
b. norma
c. takaran
d. pandangan
e. sistem
Jawaban: b. norma

Pembahasan:
Norma adalah suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat.

49. Sebuah kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan disebut ….
a. sistem
b. hukum
c. sistem hukum
d. peradilan
e. pengadilan
Jawaban: a. sistem

Pembahasan:
Secara umum, sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan

50. Berikut yang bukan merupakan macam sumber hukum formal, yaitu ….
a. undang-undang
b. traktat
c. hukum privat
d. kebiasaan
e. yurisprudensi
Jawaban: c. hukum privat

Pembahasan:
Berikut macam-macam sumber hukum formal:
1. Kebiasaan
2. Doktrin
3. Undang-undang
4. Yurisprudensi
5. Traktat

Demikianlah contoh soal pilihan ganda tentang materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia PKn kelas XI kurikulum 2013, semoga bermanfaat. Kata kunci : contoh soal pilihan ganda pkn kelas xi kurikulum 2013

Sumber: www.cuntorio.com

0 Response to "Contoh Soal Pilihan Ganda PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel